Kancelaria Notarialna

Jan Marek Zieliński

Notariusz

Jan Marek Zieliński
Notariusz

Kancelaria Notarialna
ul.Grunwaldzka 16C/1
76-270 USTKA
NIP 579 171 96 28

Dane kontaktowe:
tel. 59 724 27 71
tel. kom. 603 318 917
zielinski@ustkanotariusz.pl
jan.zielinski@gdin.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia - również w niedziele i święta.
W celu umówienia czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii proszę o kontakt.

     
  Zakres usług notarialnych:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.